Flexybox

Klokkenluidersregeling

Hoe meld je met vertrouwen een incident

Het doel van het klokkenluidersprogramma is om Flexybox werknemers en externe zakenpartners in staat te stellen om veilig en anoniem kritische zaken te melden die in strijd zijn met de wet.

Rapporteren kan zonder angst voor negatieve gevolgen voor werknemers of relaties met externe partijen die feitelijke of vermoedelijke overtredingen te goeder trouw hebben gerapporteerd. Melden kan daarom via een speciaal klokkenluidersplatform.

Wat kun je melden?

Je kunt bijvoorbeeld rapporteren:

  • Financiële criminaliteit (verduistering, omkoping, fraude, valsheid in geschrifte)
  • Valse of misleidende informatie verstrekken aan overheidsinstanties
  • Fysiek geweld of seksuele misdrijven
  • Inbreuken op de veiligheid op het werk
  • Bedreigingen voor milieu, gezondheid en veiligheid

Hoe maak je een rapport?

Je meldt een relatie door:

  • Open het Klokkenluidersplatform
  • Klik op de link “Online melden”
  • Vul het formulier in en je wordt er doorheen geleid.

Neem contact met ons op - we zijn er om je te helpen!