Flexybox

Whistleblower-ordning

Sådan kan du trygt indberette en hændelse​

Whistleblower–ordningen har til formål, at ansatte i Flexybox samt eksterne samarbejdspartnere trygt og anonymt kan indberette om kritisable forhold, som er i strid med lovgivningen. 

Indberetningen kan ske uden frygt for negative konsekvenser for hverken medarbejdere eller forholdet til eksterne, som har rapporteret i god tro om faktiske eller formodede overtrædelser. Indberetningen kan derfor ske via en særlig whistleblowerplatform.

Hvad kan du indberette?

Du kan for eksempel indberette:

  • Økonomisk kriminalitet (underslæb, bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk)
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Fysisk vold eller seksuelle krænkelser
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed

Sådan laver du en indberetning

Du indberetter et forhold ved at:

  • Åbne Whistleblowerplatformen
  • Klikke på linket “Indberet online”
  • Udfylde formularen, som du bliver guidet igennem.

Kontakt os - så hjælper vi dig videre!